Pravi naslov za kadrovske rešitve

Dobra pogodba o zaposlitvi
 

Dobra pogodba

mora odražati vse individualne posebnosti odnosa med delavcem in delodajalcem, nedvoumno določati obveznosti, odgovornosti in pravice pogodbenih strank ter upoštevati aktualno delovnopravno zakonodajo.

Pogodba je dobra, kadar

na primer:

 • so delovne naloge določene jasno, konkretno in ravno prav podrobno (da ne bo prišlo do delavčeve pripombe »to pa ni moje delo!«)
 • je opredeljen kraj običajnega opravljanja dela in tudi kraj, kjer se delo opravlja zgolj občasno (da ne bo prišlo do delavčeve pripombe »v drugi prodajalni pa že ne bom nadomeščal odsotnega sodelavca!«)
 • bo razporeditev delovnega časa omogočala tudi delo ob konicah (da ne bo delavec oporekal, če bo delodajalec zahteval, da opravi delo tudi v soboto …)
 • bo plača pravilno določena (da delavec ne bo mogel v naslednjih petih letih iztožiti neizplačanih dodatkov …)
 • … in še vse tisto, kar je za posamezno delovno razmerje ključno.

Skromno in nepopolno izpolnjevanje vzorcev pogodb v obliki obrazcev lahko kasneje privede do sporov, česar pa si nihče ne želi. Ker gre pri sklepanju pogodb lahko marsikaj narobe, ne dovolite, da bi jih sklepali brez strokovno usposobljene kadrovske službe.

POGODBA O ZAPOSLITVI

DELODAJALEC              ↔               DELAVEC

DELOVNO RAZMERJE

 

V kadrovski službi  pripravljamo različne pogodbe o zaposlitvi.

Pripravljamo pogodbe o zaposlitvi (»zaposlitvene pogodbe«) za nedoločen čas (to je tipične pogodbe o zaposlitvi) in vse ostale (atipične) pogodbe, namenjene fleksibilnim oblikam dela ali posebnim situacijam. Pri tem smo posebej pozorni na njihove posebnosti in značilnosti.

Na primer:

 • pri pogodbah o zaposlitvi za določen čas smo posebej pozorni na zakonske razloge za sklenitev pogodbe za določen čas;
 • v pogodbah za krajši delovni čas dobro opredelimo razporeditev delovnega časa, možnost začasno prerazporejenega delovnega časa, možnost opravljanja nadurnega dela, izrabo odmorov, počitkov in dopusta;
 • v pogodbah o zaposlitvi za opravljanje dela na domu posvetimo posebno pozornost spremljanju delavčevega dela,
 • v (individualnih) pogodbah o zaposlitvi s poslovodnimi osebami (ali prokuristi ali vodilnimi delavci) posebno pozornost posvetimo tako njihovim obveznostim in kot plačilu v primeru uspešno opravljenega dela;
 • v pogodbah za invalide pazljivo določimo delovne naloge, ki jih lahko invalid opravlja v skladu s preostalo delovno zmožnostjo glede na odločbo o invalidnosti;
 • pogodbe o zaposlitvi za delo v tujini pripravimo skladno z vsemi zakonskimi zahtevami.
 • posebne vrste pogodb (med delavcem in delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku, pogodbe zaradi opravljanja javnih del) in pogodbe za posebne situacije (za starše, tujce, starejše delavce,  …) prilagodimo njihovim značilnostim.
Pripravljamo tudi druge pogodbe:

 • pogodbe o poslovodenju (za direktorje, ki niso v delovnem razmerju)
 • pogodbe o prokuri (za prokuriste, ki niso v delovnem razmerju)
 • pogodbe o opravljanju začasnega in občasnega dela (za upokojence)
 • podjemne pogodbe (pogodbe o delu, delovne pogodbe, delovršne pogodbe)
 • avtorske pogodbe
 • pogodbe o izobraževanju
 • pogodbe o štipendiranju.

Zaradi spremenjenih okoliščin v času delovnega razmerja (določen – nedoločen čas, krajši – polni, delovno mesto, delovne naloge, plača…) pripravljamo spremembe pogodb: nova pogodba ali dodatek/aneks k pogodbi.

Če potrebujete pogodbo o zaposlitvi ali pa kakšno drugo pogodbo (»pogodbo o delu«, »delovno pogodbo«), pišite, pokličite!

Predlagali vam bomo izvedbo, prilagojeno vaši situaciji, vas seznanili s ceno in rokom izvedbe.

ZA REŠITVAMI KADROVSKIH PROBLEMOV STOJIMO STROKOVNJAKI

 

Kami, d.o.o., Ljubljana
Podmilščakova ulica 36
1000 Ljubljana

 

01 43 11 290
0590 53 642
041 670 646
031 378 154

 

faks: 01 43 02 299
kadrovska@kami.si

Spletna stran za funkcionalnost uporablja piškotke, ki ne hranijo osebnih podatkov. Z nadaljevanjem obiska strani soglašate z njihovo uporabo. Več informacij